Sponsoring

Wspieranie różnych instytucji oraz zrzeszeń jest ważnym elementem strategii firmy Austrotherm. Wspieramy między innymi projekty sportowe, stowarzyszenia non-profit, jak również imprezy kulturalno-naukowe.

Life Festival

Biegi z cyklu "Tolerancja na sportowo", które towarzyszą Life Festival Oświęcim, to projekt, któremu udało się na stałe wpisać w wydarzenia miasta. Dla organizatorów i firmy Austrotherm to doskonała okazja do pokazania, kim jesteśmy, i że takie wartości jak prawa człowieka, tolerancja, szacunek dla drugiej osoby, szczególnie w dzisiejszych trudnych czasach, są dla nas ważne.

Pomnik-Hospicjum Miastu Oświęcim

Grupa byłych więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau wyszła kilka lat temu z inicjatywą stworzenia pomnika upamiętniającego pomoc niesioną niegdyś więźniom obozu przez mieszkańców Oświęcimia i innych okolicznych miejscowości. Bez tej pomocy niemożliwe byłoby przetrwanie kilkunastu tysięcy więźniów, którzy doczekali wyzwolenia. Ważny członek tej grupy, znany aktor, August Kowalczyk, zainicjował ideę budowy Pomnika-Hospicjum. Przedsięwzięcie stało się szczytnym celem, ale przede wszystkim ponownym zwróceniem się w kierunku człowieka cierpiącego.
Pięniądze na budowę hospicjum w Oświęcimiu przekazywały firmy, przedsiębiorcy, prywatne osoby, samorządy i rządy trzech państw: Szwajcarii, Japonii oraz Włoch.

TH Unia Oświęcim

Drużyna hokejowa Unia to ośmiokrotny Mistrz Polski. W latach 1998-2004 zdobyli ten tytuł siedem razy z rzędu. Oprócz walki o Mistrzostwo Polski corocznie brali udział w rozgrywkach europejskich pucharów (Continental Cup), a w roku 2003 uczestniczyli także w Międzynarodowej Lidze Hokeja (INTERLIGA). Na przełomie sierpnia i września 2006 utworzone zostało Towarzystwo Hokejowe Unia Oświęcim, które dało nowe nadzieje na przyszłość drużyny. Drużyna przystąpiła do rozgrywek pod nową nazwą Unia.

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu powstał w 1986 roku jako placówka kształceniowa, dzięki zaangażowaniu wielu ludzi w proces polsko-niemieckiego pojednania i w dialog chrześcijańsko-żydowski. Praca pedagogiczna MDSM-u opiera się na trzech założeniach: Auschwitz był zbyt bolesną lekcją dla człowieka i ludzkości, by można ją zapomnieć, z historii można się uczyć i wyciągać wnioski na przyszłość, niewiedza i nieznajomość siebie nawzajem są podstawą lęków, uprzedzeń i wrogości pomiędzy ludźmi. MDSM jest miejscem przełamywania barier i wzajemnych uprzedzeń, miejscem refleksji i dialogu, ale także zabawy i odpoczynku.