Zasady loterii:

Loteria - formularz

Wypełnij formularz aby wziąć udział w loterii
Gwarantujemy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Organizator akcji promocyjnej posiada wdrożoną politykę bezpieczeństwa ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 922 ze zm.). Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej są potrzebne jedynie do jej przeprowadzenia, po jej zakończeniu dane te są niezwłocznie usuwane.
captcha