Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "webPushNotification" in class "Seam\SeamTemplate\Controller\TemplateController".

Austrotherm firmą dobrze widzianą

Spółka Austrotherm, producent materiałów termoizolacyjnych dla budownictwa, została uhonorowana zaszczytnym tytułem Firma Dobrze Widziana. Uroczysty finał X edycji konkursu, organizowany przez Business Centre Club, odbył się w Pałacu Lubomirskich w Warszawie, pod honorowym patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Firma Dobrze Widziana to prestiżowe wyróżnienie, potwierdzające nie tylko dynamiczny rozwój firmy, lecz również transparentność oraz odpowiedzialność społeczną w ramach działań prowadzonych w obszarze rynkowym. Szczególnej ocenie podlega polityka firmy wobec pracowników, w tym między innymi przestrzeganie zasad równouprawnienia oraz narzędzia i procedury wewnętrzne sprzyjające wyrównywaniu szans zawodowych kobiet i mężczyzn.