Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "webPushNotification" in class "Seam\SeamTemplate\Controller\TemplateController".

Aktualności

Państwowa Inspekcja Pracy nagrodziła firmę Austrotherm

Państwowa Inspekcja Pracy po raz 25 nagrodziła pracodawców, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo zdrowia i życia pracowników. Wśród laureatów znalazła się firma Austrotherm Sp. z o.o. z Oświęcimia. Nagrodę z rąk Okręgowego Inspektora Pracy odebrała Anna Śpiewak – Prezes Zarządu spółki.

17 października, w Dworku Białoprądnickim w Krakowie, wręczono nagrody w regionalnej odsłonie konkursu "Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej". Jak wskazali organizatorzy, celem współzawodnictwa było promowanie kreatywnych przedsiębiorców, podejmujących nowe wyzwania i wprowadzających ciekawe rozwiązania w celu poprawy warunków pracy w firmach. Laureatami zostały firmy, które organizują pracę w sposób zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz w których przestrzegane są przepisy prawa pracy.

Od lewej: Anna Śpiewak – Prezes Zarządu, Wiesław Łyszczek – Główny Inspektor Pracy, - Józef Bajdel Okręgowy Inspektor Pracy

Kapituła biorąc pod uwagę fakt, że rodzaj oraz skala problemów związanych z ochroną pracy zależy od liczby osób jakie zatrudnia dana firma, oceniała kandydatów do nagrody w trzech kategoriach - firmy zatrudniające do 50, od 51 do 250 i powyżej 250 osób. W konkursie mogły brać udział jedynie takie spółki, w których w okresie ostatnich trzech lat nie było śmiertelnych, ciężkich lub zbiorowych wypadków przy pracy.

Okręgowa komisja konkursowa, powołana przez Okręgowego Inspektowa Pracy oceniała równolegle ciekawe inicjatywy i profesjonalne rozwiązania, które były wdrażane przez pracodawców. Brano pod uwagę wdrożenia techniczno-organizacyjne na terenie firmy, jak i podejście do pracowników. Na ocenę miały również wpływ prowadzone działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu i strategii zarządzania. 

Nagrodami w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” są statuetki Mecum Tutissimus Ibis. Nazwa ta nawiązuje do przesłania Owidiusza: „Ze mną będziesz najbezpieczniejszy”.

Konkurs miał za zadanie budować pozytywny wizerunek pracodawcy, dbającego o godne i bezpieczne warunki pracy.