Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "webPushNotification" in class "Seam\SeamTemplate\Controller\TemplateController".

Dach skośny

Dach z poddaszem nieużytkowym, pełniącym rolę strychu, przypomina w układzie warstw dwudzielny stropodach wentylowany. Wentylacja wyprowadzona jest przez otwory w ścianach szczytowych i pod kalenicą. Ruch powietrza powstaje wskutek oddziaływania wiatru (parcie i ssanie) oraz różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz budynku. Wentylacja nie powinna nadmiernie oziębiać poddasza. Prędkość przepływu powietrza powinna być niewielka i wynosić około 0,2 m/s.

Dach z poddaszem użytkowym, pełniącym rolę np. pomieszczeń mieszkalnych lub biurowych, wymusza staranne zaprojektowanie i rozmieszczenie warstw w konstrukcji dachu skośnego.
Sposób użytkowania poddasza decyduje o układzie warstw w przegrodzie dachu stromego jednak standardowo, układ ten przedstawia się następująco:

  • pokrycie dachu,
  • folia wstępnego krycia,
  • szczelina powietrzna,
  • izolacja termiczna,
  • paroizolacja,
  • podsufitka.

Termoizolacja ułożona na krokwiach

Rozmieszczenie termoizolacji na krokwiach powinno być brane pod uwagę już na etapie projektowania więźby dachowej. Ocieplenie nakrokwiowe umożliwia wyeksponowanie więźby dachowej we wnętrzu, a co najważniejsze, pozwala na wytworzenie ciągłej, pozbawionej mostków termicznych izolacji cieplnej. Termoizolacja w takim układzie warstw narażona jest na zwiększone obciążenia, dlatego powinna charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością na ściskanie.

Detale

1. pokrycie dachu
2. łata
3. folia wstępnego krycia
4. Austrotherm EPS 100, Austrotherm EPS 037 DACH/PODŁOGA Austrotherm EPS DACH/PODŁOGA PREMIUM Austrotherm EPS 035 PARKING, Austrotherm XPS TOP 30
5. paroizolacja
6. deskowanie
7. krokiew
1. dachówka
2. folia wstępnego krycia
3. Austrotherm EPS 100, Austrotherm EPS 037 DACH/PODŁOGA Austrotherm EPS DACH/PODŁOGA PREMIUM Austrotherm EPS 035 PARKING
4. mkrokiew
5. murłata
6. podsufitka
7. paroizolacja
8. ścianka kolankowa
9. ściana zewnętrzna
10. Austrotherm EPS 042 FASSADA, Austrotherm EPS 040 FASSADA, Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER, Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM
1. gąsior
2. dachówka
3. folia wstępnego krycia
4. Austrotherm XPS TOP 30
5. paroizolacja
6. deskowanie
7. krokiew