Obiekty referencyjne

Dom pasywny w Berlinie, Niemcy

1 / 1
Architekt: Klaus Duda, Erik Testor
Architektur ZT GmbH, Wien
Wykonawca:Kornfehl Innen- und
Außenputzarbeiten GmbH,
Durament Estrich Bau GesmbH Nfg KG
Czas realizacji: koniec 2010