Wspieramy wydarzenia kulturalno-edukacyjne Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

Ważnym elementem strategii firmy Austrotherm jest wspieranie różnych zrzeszeń oraz instytucji. Przedsiębiorstwo od lat angażuje się nie tylko w branżowe projekty czy wydarzenia, ale też te o charakterze lokalnym. Wspieramy między innymi projekty sportowe, stowarzyszenia non-profit, jak również imprezy kulturalno-edukacyjne.

W 2019 roku firma Austrotherm objęła mecenatem wydarzenia organizowane przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Zalicza się do nich wiele wspaniałych i niezwykle ambitnych inicjatyw, skierowanych do szerokiego grona odbiorców, w tym również do społeczności lokalnej. Jedną z nich jest Krakowski Salon Poezji – niezwykła inicjatywa Anny Dymnej, która w Domu Spotkań organizowana jest od 14 lat. W ciągu 74 wieczorów poetyckich Dom zaproponował mieszkańcom miasta i regionu spędzenie czasu w towarzystwie wybitnych aktorów teatralnych, jak choćby Anny Dymnej, Anny Polony, Jerzego Treli, Krzysztofa Globisza, Andrzeja Seweryna, Doroty Segdy i wielu innych.

Tradycją Domu stały się także wystawy artystyczne, prezentujące dorobek znanych twórców, takich jak Edward Dwurnik, czy Raphael Chwoles, wybitnych artystów ziemi oświęcimskiej oraz młodych adeptów sztuki. MDSM jest również organizatorem Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego. Wydarzenie to stało się nie tylko wizytówką Domu, ale także marką miasta i powiatu. Linią przewodnią Biennale są zagadnienia związane z tematyką praw człowieka we współczesnym świecie. W swoim założeniu projekt jest nie tylko wydarzeniem artystycznym. Każda kolejna edycja stanowi forum artystycznej wymiany poglądów na temat najbardziej żywotnych problemów współczesnego świata i wyzwala publiczną dyskusję na takie tematy, jak tolerancja, ekologia, równouprawnienie, problemy rasizmu, łamania praw człowieka i wiele innych.

Wymienione inicjatywy to zaledwie niewielka część projektów organizowanych przez Dom Spotkań. Realizacja ambitnych przedsięwzięć nie byłaby możliwa w tak spektakularnej formie bez wsparcia Darczyńców – Przyjaciół Domu. Pragnę przekazać serdeczne podziękowania za wsparcie, zaangażowanie, wrażliwość społeczną i artystyczną, a także za troskę o rozwój lokalnej społeczności i okazane nam po raz kolejny zaufanie – podkreśla Leszek Szuster, Dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży.

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu powstał w 1986 roku dzięki zaangażowaniu wielu ludzi w proces polsko-niemieckiego pojednania i w dialog chrześcijańsko-żydowski. Dom jest placówką kształceniową, a jego praca pedagogiczna opiera się na trzech założeniach: Auschwitz był zbyt bolesną lekcją dla człowieka i ludzkości, by można ją zapomnieć, z historii można się uczyć i wyciągać wnioski na przyszłość, niewiedza i nieznajomość siebie nawzajem są podstawą lęków, uprzedzeń i wrogości pomiędzy ludźmi. MDSM jest miejscem przełamywania barier i wzajemnych uprzedzeń, miejscem refleksji i dialogu, ale także zabawy i odpoczynku.