Styropian na plus czy minus dla środowiska? | Austrotherm – Styropian dla wymagajacych

Styropian to obecnie najpopularniejszy materiał termoizolacyjny. Podaje się, że udział tego produktu, stosowanego w polskim budownictwie wynosi obecnie 60%, a trwałość izolacji wykonana na jego bazie szacowana jest na dziesiątki lat. Czy zatem można powiedzieć, że jest to materiał ekologiczny i ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne? Przyglądnijmy się bliżej temu zagadnieniu.

Bezpieczny i trwały

Ocieplanie styropianem w dużej mierze przyczynia się do oszczędności kosztownej energii w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. Również w samym procesie produkcji zużywa się niewiele energii, co pośrednio przekłada się na mniejszą emisję szkodliwych związków do atmosfery. Co ważne, produkcja nie niszczy warstwy ozonowej, ponieważ na żadnym jej etapie nie używa się trwałych związków chemicznych, a jedynie pentan.

Jest to węglowodór prosty, który szybko ulega rozkładowi i nie przedostaje się do stratosfery. Styropian jest zatem całkowicie neutralny dla środowiska, a także bezpieczny dla zdrowia. Praca z tym materiałem jest łatwa i przyjemna. Kontakt z nim nie powoduje oparzeń, czy podrażnień i nie wywołuje innych, szkodliwych dla zdrowia skutków. Z uwagi na swój neutralny charakter, styropian stosowany jest nie tylko w budownictwie, lecz również jako materiał ochronny wielu artykułów, np. żywności, artykułów gospodarstwa domowego itp. 

Ekologiczny surowiec

Podstawowym surowcem do produkcji styropianu i innych materiałów z tworzyw sztucznych jest ropa naftowa. 4% światowego wydobycia tego surowca przeznaczona jest właśnie na ten cel. Dla porównania – ponad 60 % zużywa przemysł komunikacyjny. Po wydobyciu i przetworzeniu przez rafinerię oraz przemysł chemiczny powstaje styren, podstawowy materiał do dalszego etapu produkcji. Styren miesza się z wodą oraz z tak zwanym materiałem porotwórczym, czyli pentanem. Jest on gazem naturalnie występującym w przyrodzie. Ta mieszanka daje w efekcie polistyren do spieniania, czyli surowiec podstawowy do produkcji styropianu.

Zastosowanie odpowiedniego styropianu, o doskonałych parametrach termoizolacyjnych prowadzi do mniejszego zużycia materiałów opałowych w naszych domach, a przez to do ograniczenia wydzielania CO2 do atmosfery.

Szkodliwe gazy a efekt cieplarniany

To, co wytwarzają urządzenia grzewcze trafia wprost do atmosfery i wpływa na klimat nie tylko w naszym bezpośrednim otoczeniu, lecz również na całym świecie. Efekt cieplarniany może mieć różnorakie skutki. Powoduje m.in. pożary pustoszące lasy, rozprzestrzenianie się pustyni oraz ekstremalne warunki pogodowe. Wszystkie te zjawiska mają bezpośredni wpływ na gospodarkę, rolnictwo, jak również na transport i zaopatrzenie w energię. Najważniejszą rolę w tym niszczycielskim mechanizmie odgrywa dwutlenek węgla, w skrócie CO2.

To on w dużej mierze odpowiada za zjawisko, zwane powszechnie efektem cieplarnianym. Jedną z metod, zmierzającą do jego spowolnienia, jest efektywna termoizolacja. Zastosowanie odpowiedniego styropianu, o doskonałych parametrach termoizolacyjnych prowadzi do mniejszego zużycia materiałów opałowych w naszych domach, a przez to do ograniczenia wydzielania CO2 do atmosfery.

Powietrze jest jednym z naszych najcenniejszych dóbr. Normy zanieczyszczenia powietrza, przeważnie w dużych miastach, ulegają znacznemu przekroczeniu. Należy więc robić wszystko, aby odciążyć środowisko naturalne i zredukować do minimum działanie szkodliwych gazów i innych zanieczyszczeń.

Wyjątkowe zalety styropianu

Styropian, oprócz doskonałych właściwości termoizolacyjnych, posiada również szereg innych zalet, ważnych z punktu widzenia inwestora. Jest lekki , trwały i bezpieczny dla zdrowia. W zależności od asortymentu, materiał ten charakteryzuje się różnymi parametrami mechanicznymi, określanymi wytrzymałością na rozrywanie (TR), ściskanie(CS) czy zginanie (BS).

Im wyższa gęstość styropianu, tym lepsze parametry wytrzymałościowe. Warto zauważyć, że styropiany o wadze niższej niż 11 kg/m3 nie spełniają minimalnego poziomu wytrzymałości na rozrywanie TR 80 kPa. Dlatego nie zaleca się używania styropianów o lambdzie poniżej 0,042 czyli 0,043-0,045 i gorszych, jeśli ich waga jest mniejsza niż 11 kg/m3.

Należy pamiętać, że w budownictwie stosuje się wyłącznie styropian samogasnący, który pod wpływem ognia zaczyna się topić i kurczyć, a po jego odjęciu proces ten zostaje zatrzymany. Istotnym jest również fakt, że ściany zewnętrzne ocieplone styropianem w systemie ETICS uzyskują bardzo ważną klasyfikację NRO (przegroda nie rozprzestrzenia ognia). Jest tak zwanym monomateriałem, czyli składa się wyłącznie z materiału jednego typu, więc w 100% nadaje się do recyklingu.

Oszczędność na ogrzewaniu

Z każdym litrem ropy naftowej, który jest wykorzystywany przy produkcji styropianu, można zaoszczędzić 100 litrów oleju opałowego. Jest to naprawdę imponujący bilans zwłaszcza, że sektor budowlany, według danych Komisji Europejskiej, pochłania prawie 40% finalnego zużycia energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Należy zatem podejmować szereg działań, zmierzających do poprawy tej tendencji. Między innymi efektywna izolacja termiczna ze styropianu jest w stanie znacząco obniżyć to zapotrzebowanie. Dobrze zaizolowany dom wolniej nagrzewa się latem i wychładza zimą.

Eksperci twierdzą, że dzięki przemyślanym decyzjom i właściwym doborze styropianu można zaoszczędzić na ogrzewaniu nawet do 80% kosztów. Na zastosowaniu termoizolacji skorzysta zarówno środowisko, jak i nasz domowy budżet.

Świetny termoizolator

Z roku na rok wzrasta znaczenie dobrze wykonanej termoizolacji, która zapobiega utracie cennej energii cieplnej. I bardzo dobrze, bo wybór odpowiedniego rodzaju styropianu ma niebagatelne znaczenie dla bilansu energetycznego budynku. Ogromną popularnością cieszą się obecnie szare styropiany, o doskonałym współczynniku przewodzenia ciepła na poziomie 0,031-0,033 W/mK. Coraz częściej również i polscy wykonawcy decydują się na zastosowanie tego innowacyjnego produktu. Szary styropian charakteryzuje się dużo lepszymi parametrami termoizolacyjnymi i pozwala ograniczyć grubość warstwy izolacyjnej o ponad 30% w stosunku do białych styropianów, o wyższej lambdzie. Dzięki zastosowaniu wysokiego wsadu surowcowego na poziomie min. 13,5 km/m3 (przy lambdzie 0,031 W/mK), także ich parametry wytrzymałościowe są wyższe w stosunku do lżejszych, białych i kropkowanych styropianów dużo niższej jakości.

Różnego rodzaju błędy w realizacji, jak mostki termiczne lub źle dobrany styropian mogą obniżyć energooszczędny i proekologiczny charakter inwestycji.

Mocne argumenty

Powietrze jest jednym z naszych najcenniejszych dóbr. Przekonują się o tym każdego dnia mieszkańcy wielu większych i mniejszych miast w Polsce. Normy zanieczyszczenia powietrza ulegają tam znacznemu przekroczeniu. Należy więc robić wszystko, aby odciążyć środowisko naturalne i zredukować do minimum działanie szkodliwych gazów i innych zanieczyszczeń. Efektowna termoizolacja to niewątpliwie jedna z dróg do sukcesu. Przy jej udziale oszczędzamy pieniądze, energię i ograniczamy emisję dwutlenku węgla. Reasumując: nie wytworzymy na ziemi żadnego innego tworzywa sztucznego, które będzie oddziaływać równie pozytywnie na środowisko naturalne jak polistyren.

źródło: Austrotimes nr 16, lipiec 2016