Aktualności

XIII Forum Przedsiębiorców Małopolski

XIII Forum Przedsiębiorców Małopolski przebiegło pod hasłem „Mało(Polska) odpowiedź na kryzys: Wsparcie – Solidarność – Współpraca. Jak obronić gospodarkę i wykorzystać nowe szanse, by wyjść z pandemii silniejszym niż kiedykolwiek”. W obradach między innymi wzięła udział wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz oraz wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy. 

30 czerwca 2020 roku, w Krakowie, odbyło się XIII Forum Przedsiębiorców Małopolski. Wydarzenie było moderowane i prowadzone przez redaktora Dziennika Polskiego Zbigniewa Bartusia. Prelegenci i przedsiębiorcy starali odpowiedzieć na pytania co czeka polską gospodarkę po pandemii koronawirusa, czy da nam to szanse na rozwój, ograniczy możliwości a może będzie początkiem recesji?

Dyskusję rozpoczęła wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, która skupiła się na próbie wskazania ścieżek do tego, by obronić gospodarkę i wykorzystać nowe szanse, aby wyjść z pandemii silniejszym. Pan Andrzej Gut-Mostowy omówił zagrożenia jakie stanęły przed samorządami w tym trudnym czasie. Paneliści i przedsiębiorcy długo dyskutowali, nie zabrakło ważnych i trudnych pytań. Wszystko po to, określić słabe i mocne strony sytuacji w której znalazła się Polska. 

Forum zorganizowały redakcje Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej we współpracy z najważniejszymi organizacjami gospodarczymi oraz władzami województwa i resortem rozwoju. Firma Austrotherm została Partnerem wydarzenia.

Firma Austrotherm od wielu lat wspiera Forum Przedsiębiorców Małopolski, wydarzenie, które bez wątpienia stanowi ważną w regionie platformę wymiany myśli i poglądów.

Forum Przedsiębiorców Małopolski wpisało się do kalendarza cyklicznych wydarzeń w 2014 roku.. Organizatorem jest Polska Press wydawca Dziennika Polskiego oraz Gazety Krakowskiej. W ramach Forum cyklicznie są organizowane konferencje z udziałem przedstawicieli biznesu oraz administracji rządowej i samorządowej na najważniejsze tematy gospodarcze związane z problemami przedsiębiorców.