Austrotherm XPS TOP 30 GK

Nowoczesne płyty izolacyjne z wytłaczanego polistyrenu o bokach prostych, charakteryzujące się bardzo dobrą izolacyjnością termiczną, odpornością na działanie wilgoci oraz wysoką wytrzymałością.

Zastosowania

Przeznaczenie i zakres stosowania

  • izolacja podłóg na gruncie;
  • izolacja ścian piwnic;
  • izolacja cokołów;
  • izolacja stropodachów odwróconych;
  • izolacja dachów skośnych

Cechy produktu

odporność na obciążenia mechaniczne do 13000 kg/m2

doskonałe właściwości termoizolacyjne

najlepsze właściwości ekologiczne

wysoka odporność na nacisk

ochrona przed wodą

łatwa obróbka

Dostępne wymiary

Grubość:

  • krawędzie proste: 30-120 mm

Szerokość i długość: 600 x 1250 mm

Ważne wartości techniczne

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła:λD≤0,032 W/(mK)dla 40 i 50 mm
λD≤0,033 W/(mK)dla 30 i 60 mm
λD≤0,035 W/(mK) dla 80≤dN≤120 mm
λD≤0,036 W/(mK) dla 140 i 160 mm
λD≤0,037 W/(mK) dla 180 i 200 mm
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu:CS(10/Y)≥300 kPa
Pełzanie przy ściskaniu:CC(2/1,5/50)≥130 kPa
Klasa reakcji na ogień:E

Polistyren ekstrudowany Austrotherm XPS, został przebadany według normy PN-EN 13501-1 i posiada euroklasę palności E.