Jak eliminować mostki termiczne na ścianach zewnętrznych? | Austrotherm – Styropian dla wymagajacych

Mostki termiczne to miejsca w przegrodzie budynku, np. ścianie, w których przepływ strumienia ciepła przebiega, mniej korzystnie dla użytkownika, niż w pozostałych miejscach przegrody. Wynika to z wybranego układu warstw lub z nieszczelności pomiędzy nimi. To miejsca "izolacyjnie słabsze" niż pozostałe części przegrody.

W ofercie firmy Austrotherm znajduje się kilka rozwiązań i produktów, które pozwalają rozwiązać problem mostków termicznych. Biorąc pod uwagę te sytuacje, w których w danym miejscu ściany, zastosowano rozwiązania materiałowe o zdecydowanie gorszych parametrach izolacyjnych niż w pozostałej części tej przegrody, np. żelbetowe nadproże, słupy czy wieńce, najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie w  płyt styropianowych o podobnej lub tej samej grubości, jak w innych miejscach tej ściany, ale o lepszej wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/mK], na przykład płyt styropianowych Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM o λ≤ 0,031[W/mK]. Mając świadomość istnienia mostków termicznych w ścianie, należy koniecznie przy obliczeniach grubości materiału termoizolacyjnego, przyjąć poprawkę ze względu na istnienie tego typu słabszych izolacyjnie miejsc.

Z inną sytuacją mamy do czynienia, gdy mostki termiczne są spowodowane nieszczelnościami w warstwie termoizolacji. Aby tego uniknąć, należy wybierać płyty o specjalnym wykończeniu krawędzi na tak zwane pióro-wpust lub na zakładkę. Są to rozwiązania stosowane od lat. Często tego typu nieszczelności eliminuje się stosując niskorozprężną piankę poliuretanową. Efekt tak wykonanego uszczelnienia jest optymalny.