Podłoga i sufit

Izolacja termiczna na stropie

W przypadku układania izolacji termicznej na stropie znajdującym się nad piwnicą nieogrzewaną, garażem lub pustą przestrzenią (np. wykusz) powinno zastosować się płyty Austrotherm EPS DACH/PODŁOGA PREMIUM (Rys.2). Stanowią one stabilne podłoże dla podkładu i charakteryzują się wysoką zdolnością do przenoszenia obciążeń typowych dla podłóg w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. W przypadku gdy inwestorowi zależy na uzyskaniu także wysokich parametrów izolacji akustycznej stropu, który znajduje się nad pomieszczeniami nieogrzewanymi, trzeba zastosować jednocześnie dwa rodzaje płyt styropianowych: Austrotherm EPS DACH/PODŁOGA PREMIUM jako izolację termiczną wraz z Austrotherm STK T 5,0 pełniącą funkcję izolacji akustycznej, bądź Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM i Austrotherm STK EPS T 5,0

Docieplenie można układać na dwa sposoby. Pierwszy, gdzie oba rodzaje płyt są ułożone na stropie
i drugi, gdzie pod stropem układa się płyty izolujące termicznie cały układ.

Izolacja termiczna na stropie – rozwiązanie nr 1
Izolacja termiczna na stropie – rozwiązanie nr 2