Wiedza

Jakiego styropianu użyć do ocieplenia piwnicy?

Ocieplenie piwnicy w budynkach mieszkalnych wykonuje się zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi. Tam określona jest maksymalna wartość współczynnika przenikania U – odpowiednia do danej przegrody budowlanej.

Współczynnik przenikania ciepła U to parametr charakteryzujący izolacyjność cieplną przegrody budowlanej, na podstawie której można wyliczyć straty cieplne, wykonać bilans energetyczny i określić koszty ogrzewania. Przy projektowaniu izolacji cieplnej w budownictwie jest to najważniejszy parametr do określenia odpowiedniej warstwy ocieplenia.

Najkorzystniej jest ułożyć warstwę styropianu na zewnętrznej stronie ścian piwnic zachowując ciągłość ocieplenia fasady i dachu. Mimo, że wymagania są tylko odnośnie stosowania warstwy izolacji ścian piwnicy nad gruntem, to zaleca się nie zmieniać grubości ocieplenia poniżej poziomu gruntu i wykonać ją do samych ław fundamentowych. W zależności od przeznaczenia piwnicy i rodzaju materiału konstrukcji ścian, należy dobrać odpowiednią odmianę styropianu i jego grubość. Należy pamiętać o termicznym odizolowaniu podłogi od gruntu. Dodatkowo zaleca się, aby ocieplić strop zapewniając uniwersalność przeznaczenia pomieszczeń piwnicznych. Ocieplenie wszystkich przegród piwnicy pozwala na utrzymanie zadanych temperatur w pomieszczeniach całego budynku i zminimalizowanie kosztów ogrzewania.

Wybór rodzaju styropianu ma znaczenie

Odpowiedni dobór rodzaju styropianu do miejsca zastosowania ma duże znaczenie. Na strop i podłogę zaleca się zastosowanie styropianów z grupy dach/podłoga zwracając uwagę nie tylko na parametry termiczne, ale także na parametr naprężeń ściskających i odpowiednio go dobrać do planowanego obciążenia i sposobu użytkowania. Natomiast przy wyborze styropianu na ściany zewnętrzne (grupa ściany), należy jeszcze zwrócić uwagę na poziom nasiąkliwości, ponieważ narażony jest on na kontakt z wodą. W związku z powyższym, zalecane są dwa rodzaje materiałów termoizolacyjnych: 

Dobierz rodzaj płyty w zależności od pozimu wód gruntowych

Zastosowanie perymetrycznych płyt styropianowych lub płyt XPS uzależnione jest od warunków hydrogeologicznych w jakich dana izolacja będzie pracować. Jeżeli w miejscu posadowienia budynku poziom wód gruntowych jest niższy od poziomu zastosowania izolacji lub gdy przewidziane jest zastosowanie drenażu opaskowego wtedy dopuszcza się zastosowanie płyt styropianowych. Jeżeli z kolei poziom ten jest wysoki i istnieje ryzyko wystąpienia parcia hydrostatycznego zaleca się zastosowanie płyt z polistyrenu ekstrudowanego Austrotherm XPS TOP.