11-12 maja 2017 roku odbędzie się IV Międzynarodowa Konferencja ETICS, kluczowe wydarzenie dla polskiej branży chemii budowlanej, organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO). Debata konferencyjna toczyć się będzie wokół zmian wymagań prawnych, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich miesięcy zarówno na rynku polskim, jak i na rynku unijnym.

Mowa będzie również o nadzorze nad rynkiem wyrobów budowlanych, o rynku usług badawczych i pomiarowych oraz o metodyce badań. Miejscem konferencji, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie Ożarów Mazowiecki.
Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń dr inż. Jacek Michalak przypomina, że w obecnym roku mija 60 lat od wykonania pierwszego ocieplenia budynku, w Berlinie.

Od 1957 roku zaszły głębokie zmiany zarówno w stylu życia, jak i w sposobie myślenia konsumentów. Na rynku pojawiło się wiele nowych materiałów, a te istniejące od dawna ustawicznie ulepszano. Wyraźny postęp nastąpił także w samej technologii produkcji. Rozwój ociepleń  w dużej mierze jest wynikiem naturalnego dążenia człowieka do poprawy warunków życia. Tendencja ta sama w sobie wystarczyłaby do nadawania rozpędu całej branży – zaznacza szef SSO.

Dr Michalak podkreśla, że indywidualne potrzeby konsumentów, jak i globalne trendy rynkowe powodują, iż reprezentowana przez Stowarzyszenie gałąź przemysłu podlega konsekwentnie zmieniającym się normom prawnym.

Wymagania stawiane dziś budownictwu, w tym systemom ETICS, są w dużej mierze reakcją na współczesne problemy społeczne i środowiskowe, a zatem koncentrują się na niskoemisyjnej gospodarce o obiegu zamkniętym. Niemożliwym jest ich spełnienie bez uwzględnienia pokaźnej liczby wymagań choćby z zakresu zrównoważonego rozwoju. To jedno z zagadnień stale obecnych na forum naszej konferencji – dodaje prezes SSO.

W programie IV Międzynarodowej Konferencji ETICS zaplanowano wystąpienia ekspertów reprezentujących następujące instytucje:

  • Deutsches Institut für Bautechnik
  • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
  • Instytut Techniki Budowlanej,
  • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
  • Politechnika Łódzka
  • Polskie Centrum Akredytacji
  • Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Jestem przekonany, że na naszej konferencji kolejny już raz spotkamy się w bardzo licznym gronie najlepszych specjalistów, po stronie prelegentów i po stronie audytorium. Doświadczenia z  poprzednich edycji Międzynarodowej Konferencji ETICS pozwalają nam oczekiwać gorącej i owocnej debaty. Serdecznie zapraszamy!  – podsumowuje prezes Jacek Michalak.

Dalsze informacje dostępne są na stronie internetowej IV Międzynarodowej Konferencji ETICS pod adresem www.konferencjaetics.com.pl.

Informacja o Stowarzyszeniu na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO)

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń jest organizacją branżową czołowych polskich producentów systemów ETICS i ich komponentów. Misją stowarzyszenia jest upowszechnienie kompletnych rozwiązań technologicznych o udokumentowanej jakości, gwarantujących komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Inicjatywy podejmowane przez SSO wspierają rozwój energooszczędnego i zrównoważonego budownictwa. Stowarzyszenie promuje również prawidłowe wykonawstwo i kontrolę robót elewacyjnych oraz standardy eksploatacji systemów ociepleń. Organizacja działa od 2003 roku. W roku 2008 była jednym z założycieli European Association for ETICS (EAE). W 2014 roku SSO zainicjowało doroczną Międzynarodową Konferencję ETICS, pierwsze w Polsce forum łączące liczne środowiska zainteresowane tematyką systemów ociepleń.
Więcej informacji: www.Systemyocieplen.pl, www.Twitter.com/SSO_ocieplenia, www.Konferencjaetics.com.pl.

źródło: materiały prasowe Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń