Austrotherm EPS 035 PARKING

Płyty charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną na ściskanie oraz jednym z lepszych współczynników przewodzenia ciepła. Chętnie stosowane jako izolacja cieplna garaży, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi, fundamentami oraz stropodachów w technologii tradycyjnej.

Przeznaczenie i zakres stosowania

  • izolacja cieplna ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania ETICS (metoda lekka - mokra);
  • izolacja cieplna wieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynk;
  • izolacja cieplna nadproży i ościeży;
  • izolacja cieplna stropów od spodu w ETICS;
  • izolacja cieplna ścian z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną;
  • izolacja cieplna ścian z okładziną o konstrukcji szkieletowej;
  • izolacja cieplna stropów od spodu z okładziną

Cechy produktu

wysoka odporność na nacisk

stabilne wymiarowo

ulepszony efekt termoizolacji

dobre właściwości ekologiczne

Dostępne wymiary

Grubość:

  • krawędzie proste: 20-300 mm

Szerokość i długość: 500 x 1000 mm

Ważne wartości techniczne

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła:λD≤0,035 W/mK
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu:CS(10)≥150 kPa
Wytrzymałość na zginanie:BS≥200 kPa
Minimalna waga wyrobu:24,0 kg/m3
Klasa reakcji na ogień:E