Wiedza

Jak ocieplić dom energooszczędny?

Dom energooszczędny to dom, który charakteryzuje się bardzo niskim zapotrzebowaniem na energię, co przekłada się na oszczędności kosztów eksploatacji oraz ochronę środowiska. Do jego budowy wykorzystuje się technologie i materiały, które pozwalają na uzyskanie odpowiedniej klasy energooszczędności, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagania określone w tym rozporządzeniu, obowiązują od stycznia 2021 roku i są bardzo restrykcyjne. Obligują uczestników procesu budowlanego do tego, by wszystkie nowo budowane budynki były energooszczędne. Poza obniżeniem poziomu zapotrzebowania obiektu na energię pierwotną (EP [kWh/(m2·rok)]), niezwykle istotną zmianą jest obniżenie wartości wymaganego współczynnika przenikania ciepła (Uc(max) [W/m2·K]), między innymi ścian zewnętrznych, stropów i dachów.

Zmiany te wymuszają stosowanie coraz grubszych warstw izolacji termicznej oraz energooszczędnych technologii instalacji, głównie ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, co powoduje rozpowszechnianie urządzeń wykorzystujących energię odnawialną. Należy podkreślić, że dom energooszczędny to taki, którego technologia budowy zapobiega utracie energii, głównie poprzez skuteczną izolacje termiczną. Dlatego podstawą oszczędności energii jest zastosowanie dobrej jakości materiałów termoizolacyjnych. Wybierając styropian renomowanej marki Austrotherm można zapewnić taką izolację. Szeroka gama odmian styropianu Austrotherm pozwala na kompleksową termoizolację całego budynku, od fundamentów po dach. Do zapewnienia określonego współczynnika przenikania ciepła danej przegrody budowlanej należy zastosować dedykowaną odmianę i odpowiednią grubość styropianu. Produkty Austrotherm, oprócz doskonałych właściwości termoizolacyjnych, posiadają bardzo dobre parametry mechaniczne. Są odpowiednio wytrzymałe na naprężenia ściskające, rozrywanie i zginanie.

Do ocieplenia domu energooszczędnego stosuj szarą odmianę płyt styropianowych

Do ocieplenia domu energooszczędnego polecana jest grafitowa odmiana płyt styropianowych, którą wyróżnia najniższy (najlepszy) współczynnik przewodzenia ciepła lambda λ [W/m·K]. Zastosowanie takiego wyrobu umożliwia w niektórych sytuacjach zmniejszenie grubości warstwy styropianu nawet o ponad 30% w stosunku do białego odpowiednika. Należy przy tym pamiętać o prawidłowym ułożeniu termoizolacji, co zapewni wykorzystanie odpowiednich właściwości fizykomechanicznych styropianu. Przestrzeganie powyższych zaleceń pozwoli spełnić wymagania określone przepisami, osiągnąć wysoką trwałość budynku oraz zagwarantować niskie koszty jego ogrzewania lub chłodzenia.

Kupując styropian koniecznie weź pod uwagę wielkość współczynnika przewodzenia ciepła

Przy zakupie styropianu do termoizolacji ścian należy zwrócić uwagę na współczynnik przewodzenia ciepła. Od niego zależy, jaką grubość płyt styropianowych musimy zastosować, aby uzyskać zgodny z przepisami i możliwie najlepszy współczynnik przenikania ciepła przegrody. Doskonale w tym zadaniu sprawdzi się grafitowy styropian nowej generacji. Dodatkowo przy dociepleniu ścian zewnętrznych w systemie ETICS trzeba zwrócić szczególną uwagę na parametr TR, który określa wytrzymałość płyty styropianowej na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (min. 80 kPa).

Izolując podłogę wybieraj styropian o odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie CS(10)

Do izolacji stropu i podłogi na gruncie należy wybierać styropian o odpowiednio wysokim poziomie naprężeń ściskających przy 10% odkształceniu CS(10) Do budownictwa mieszkalnego są to poziomy 70 kPa, 80 kPa w pomieszczeniach mieszkalnych, a w garażu 150 kPa.  Styropian o wyższym parametrze CS(10) ma wyższą gęstość. Gwarantuje to uzyskanie bardzo dobrego współczynnika przewodzenia ciepła. Tutaj sprawdzi się klasyczny biały lub grafitowy styropian z grupy dach-podłoga. 

Izolując dach zwróć uwagę na poziom naprężeń ściskających

Do ocieplenia dachu należy użyć styropianu o bardzo dobrych właściwościach termoizolacyjnych. W tym przypadku deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła oraz poziom naprężeń ściskających są kluczowe. Na dachy skośne stosowanie styropianu nie jest popularne, jednak jest to materiał, który i tutaj się sprawdzi, ale w innej technologii. W przypadku stosowania termoizolacji jako izolacji nakrokwiowej, płyty styropianowe są układane szczelnie na pełnym deskowaniu.

Wybierając styropian na fundamenty uwzględnij jego poziom nasiąkliwości

Przy wyborze styropianu na fundamenty, należy uwzględnić poziom jego nasiąkliwości, ponieważ narażony jest na kontakt z wodą znajdującą się w gruncie. W związku z tym zalecane są dwa rodzaje materiałów termoizolacyjnych: styropian EPS – polistyren ekspandowany w odmianie perymetrycznej (o obniżonej chłonności) oraz płyty XPS – polistyren ekstrudowany.

W życiu codziennym możemy spotkać się z negowaniem nowych przepisów odnośnie energooszczędności, ponieważ powodują wyższe koszty budowy. Aby przekonać się do zalet takiego budowania należy potraktować dom jako inwestycję, która dopiero po kilku latach zacznie przynosić oszczędności. Należy zaufać architektom i nowym technologiom, wybierać dobrej jakości materiały i zadbać o wysoki poziom prac wykonawczych, co przełoży się na osiągnięcie założonego celu, jakim jest dom oszczędzający nasz budżet w trakcie jego użytkowania.