Aktualności

Austrotherm z tytułem Ambasador Polskiej Gospodarki

Firma Austrotherm została uhonorowana tytułem Ambasador Polskiej Gospodarki w kategorii „Najwyższa Jakość”. Kapituła konkursu doceniła spółkę za wysokie standardy w działalności biznesowej.

Konkurs organizowany jest przez Business Centre Club pod honorowym patronatem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli. Przedsięwzięcie ma na celu promowanie polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej jako wiarygodnych partnerów gospodarczych. Dodatkowo wspiera dobry wizerunek polskich firm, przyczynia się do gospodarczego rozwoju kraju, przyciąga inwestorów oraz buduje kapitał zaufania wobec Polski i Polaków. Inicjatywa ta promuje również dobre praktyki biznesowe w kontaktach zagranicznych oraz prowadzi do zacieśniania współpracy przedsiębiorców z przedstawicielami polskich instytucji odpowiedzialnych za promowanie Polski, polskiej gospodarki, kultury i inicjatyw społecznych, polegającej m.in. na rozwoju wzajemnych kontaktów i wymianie informacji.

Może Cię również zainteresować