Aktualności

Państwowa Inspekcja Pracy nagrodziła firmę Austrotherm

Państwowa Inspekcja Pracy po raz 25 nagrodziła pracodawców, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo zdrowia i życia pracowników. Wśród laureatów znalazła się firma Austrotherm Sp. z o.o. z Oświęcimia. Nagrodę z rąk Okręgowego Inspektora Pracy odebrała Anna Śpiewak – Prezes Zarządu spółki.

17 października, w Dworku Białoprądnickim w Krakowie, wręczono nagrody w regionalnej odsłonie konkursu "Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej". Jak wskazali organizatorzy, celem współzawodnictwa było promowanie kreatywnych przedsiębiorców, podejmujących nowe wyzwania i wprowadzających ciekawe rozwiązania w celu poprawy warunków pracy w firmach. Laureatami zostały firmy, które organizują pracę w sposób zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz w których przestrzegane są przepisy prawa pracy.

Kapituła biorąc pod uwagę fakt, że rodzaj oraz skala problemów związanych z ochroną pracy zależy od liczby osób jakie zatrudnia dana firma, oceniała kandydatów do nagrody w trzech kategoriach - firmy zatrudniające do 50, od 51 do 250 i powyżej 250 osób. W konkursie mogły brać udział jedynie takie spółki, w których w okresie ostatnich trzech lat nie było śmiertelnych, ciężkich lub zbiorowych wypadków przy pracy.

Okręgowa komisja konkursowa, powołana przez Okręgowego Inspektowa Pracy oceniała równolegle ciekawe inicjatywy i profesjonalne rozwiązania, które były wdrażane przez pracodawców. Brano pod uwagę wdrożenia techniczno-organizacyjne na terenie firmy, jak i podejście do pracowników. Na ocenę miały również wpływ prowadzone działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu i strategii zarządzania. 

Nagrodami w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” są statuetki Mecum Tutissimus Ibis. Nazwa ta nawiązuje do przesłania Owidiusza: „Ze mną będziesz najbezpieczniejszy”.

Konkurs miał za zadanie budować pozytywny wizerunek pracodawcy, dbającego o godne i bezpieczne warunki pracy.