Austrotherm XPS TOP P TB GK

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego Austrotherm XPS TOP P TB SF uzyskiwane w procesie klejenia termicznego kilku płyt XPS odznaczają się lepszym współczynnikiem przewodzenia ciepła.

Przeznaczenie i zakres stosowania

  • izolacja cokołów;
  • izolacja ścian zewnętrznych;
  • izolacja mostków termicznych

Cechy produktu

odporność na obciążenia mechaniczne

doskonałe właściwości termoizolacyjne

najlepsze właściwości ekologiczne

wysoka odporność na nacisk

ochrona przed wodą

łatwa obróbka

 brak mostków termicznych

Dostępne wymiary

Grubość:

  • krawędzie proste: 180-400 mm

Szerokość i długość: 600 x 1250 mm

Ważne wartości techniczne

  • Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λD≤0,035 W/(mK)
  • Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: CS(10/Y)≥300 kPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie do powierzchni czołowych: TR≥200 kPa
  • Pełzanie przy ściskaniu: CC(2/1,5/50)≥130 kPa
  • Klasa reakcji na ogień: E

Polistyren ekstrudowany Austrotherm XPS, został zakwalifikowany według normy PN-EN 13501-1 jako produkt posiadający euroklasę palności E.