Firma Austrotherm uczestnikiem Smart City Forum w Częstochowie

W dniach 26-27 maja firma Austrotherm wzięła udział w VI Konferencji Naukowej pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Zarządcy Nieruchomości w Koncepcji Smart City – „Science 2 Business”. Wydarzenie stanowi kontynuację cyklu konferencji pt. „Smart City” organizowanych przez ZGM TBS Sp. z o.o. w Częstochowie we współpracy z Politechniką Częstochowską i jest jedną z inicjatyw podejmowanych w ramach społecznego inkubatora innowacji.

Forum jest kolejnym z cyklu spotkań praktyków z naukowcami, poświęconych współczesnym wyzwaniom, jakie stawia się przedsiębiorcom. Jego tematem wiodącym jest społeczna odpowiedzialność biznesu. W ramach Forum odbyły się spotkania, targi, warsztaty interpersonalne oraz wykłady mające na celu stworzenie płaszczyzny do dyskusji i wymiany doświadczeń oraz poglądów dotyczących świadomości przedsiębiorców co do istotnego wpływu efektów ich działalności gospodarczej na otoczenie społeczne oraz środowisko przyrodnicze.
W ramach realizacji konferencji w postaci paneli dyskusyjnych, podejmowano tematy dotyczące praktycznego znaczenia innowacyjnych rozwiązań w obszarze gospodarczym i społecznym. Jednym z celów było również usystematyzowanie i uporządkowanie wiedzy na temat bazowych pojęć tj. Corporate Social Responsibility (CSR), roli zarządcy nieruchomości w powiązaniu ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, smart governance, smart economy oraz smart city.