Zastosowania

1. Dachy skośne

* - w zależności od układu warstw i przewidywanych obciążeń odpowiedni produkt z grupy FASSADA
** - w zależności od układu warstw i przewidywanych obciążeń odpowiedni produkt z grupy DACH/PODŁOGA

2. Stopy pod poddaszem nieogrzewanym

** - w zależności od układu warstw i przewidywanych obciążeń odpowiedni produkt z grupy DACH/PODŁOGA

4. Ściany

* - w zależności od układu warstw i przewidywanych obciążeń odpowiedni produkt z grupy FASSADA

6. Podłogi na gruncie

** - w zależności od układu warstw i przewidywanych obciążeń odpowiedni produkt z grupy DACH/PODŁOGA

8. Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi

** - w zależności od układu warstw i przewidywanych obciążeń odpowiedni produkt z grupy DACH/PODŁOGA

9. Stropy pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi

10. Stropodachy

** - w zależności od układu warstw i przewidywanych obciążeń odpowiedni produkt z grupy DACH/PODŁOGA