Podłoga i sufit

Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi

Informacje ogólne

Stropy są przegrodami poziomymi dzielącymi budynek na kondygnacje. Składają się one z konstrukcji nośnej oraz z różnych rodzajów warstw podłogowych i wykończenia sufitu. Stropy powinny spełniać wymagania dotyczące ich wytrzymałości, sztywności, izolacyjności termicznej i akustycznej, ognioodporności, trwałości itp.
Stropy, pełnią następującą rolę w budynku:

  • przenoszą obciążenia własne, użytkowe i ścian działowych;
  • usztywniają budynek w kierunku poziomym;
  • stanowią podłoże pod podłogi;
  • stanowią izolację termiczną i akustyczną;
  • zabezpieczają przed rozprzestrzenianiem się ognia z sąsiednich kondygnacji.

W podłogach nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz nad przejazdami warstwa izolacji termicznej z płyt z polistyrenu ekspandowanego Austrotherm EPS może być ułożona nad lub pod stropem. Należy pamiętać, iż najkorzystniejszy układ jest wtedy, gdy izolacja termiczna jest mocowana od zimniejszej strony.

Etapy wykonywania ocieplenia pod stropem:

Izolacja termiczna na stropie

W przypadku układania izolacji termicznej na stropie znajdującym się nad piwnicą nieogrzewaną lub nad przejazdem należy zastosować płyty Austrotherm EPS 100, Austrotherm EPS 037 DACH/PODŁOGA, Austrotherm EPS 038 DACH/PODŁOGA lub Austrotherm EPS DACH/PODŁOGA PREMIUM, stanowiące stabilne podłoże dla podkładu oraz charakteryzujące się zdolnością przenoszenia obciążeń typowych dla podłóg w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.

Etapy wykonywania ocieplenia na stropie

Przygotowanie podłoża

Przed rozpoczęciem prac izolacyjnych należy otynkować przyległe ściany, a następnie dokładnie oczyścić ze wszelkich zanieczyszczeń powierzchnię konstrukcji stropu. Wystające nierówności betonu, pręty zbrojeniowe, placki zaprawy muszą być usunięte z podłoża. Ze względu na to, iż warstwa izolacyjna powinna całą powierzchnią przylegać do stropu większe nierówności lub ubytki należy wyrównać.

Układanie płyt Austrotherm EPS100, Austrotherm EPS 037 DACH/PODŁOGA, Austrotherm EPS 038 DACH/PODŁOGA lub Austrotherm EPS DACH/PODŁOGA PREMIUM

Na przygotowanej powierzchni należy rozłożyć płyty styropianowe w układzie jedno lub dwuwarstwowym, stosując płyty z krawędziami gładkimi lub z frezem.
 
Układanie płyt rozpoczyna się od narożnika pomieszczenia, dokładnie dosuwając je do siebie. Ostatnią płytę w każdym rzędzie docina się na żądany wymiar nożem lub piłą. Należy unikać nakładania się spoin między płytami w poszczególnych rzędach. W tym celu, drugi rząd rozpoczyna się układać od połówki płyty, trzeci jest ponownie rozpoczynany od całej płyty, itd.

Wykonanie podkładu

Zalecane jest wykonywanie podkładów podłogowych cementowych lub anhydrytowych, których grubość powinna wynosić 40 mm.
Podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji stropów i w progach. W pomieszczeniach o powierzchni przekraczającej 30 m2 lub o znacznej długości wylewka powinna być podzielona na mniejsze pola (o boku nie przekraczającym 6 m) w celu zabezpieczenia przed rysami skurczowymi.

Układ mieszany – Austrotherm STK EPS T i  Austrotherm EPS 100, Austrotherm EPS 037 DACH/PODŁOGA, Austrotherm EPS 038 DACH/PODŁOGA lub Austrotherm EPS DACH/PODŁOGA PREMIUM

W przypadku konieczności uzyskania wysokich parametrów izolacji akustycznej stropu nad pomieszczeniami nieogrzewanymi, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań izolacyjności termicznej, zaleca się stosowanie układu mieszanego składającego się z płyt Austrotherm EPS 037 DACH/PODŁOGA, Austrotherm EPS 038 DACH/PODŁOGA lub Austrotherm EPS DACH/PODŁOGA PREMIUM i płyt Austrotherm STK EPS T. W tym przypadku zaleca się dwa sposoby montażu płyt styropianowych:

Rozwiązanie 1

- w którym zarówno izolacja termiczna z płyt Austotherm EPS jak i izolacja akustyczna AUSTROTHERM STK EPS T 5,0 są ułożone na stropie.
Należy pamiętać, iż korzystniejszym rozwiązaniem, pod względem izolacyjności akustycznej, jest układ w którym bezpośrednio na stropie ułożone są płyty Austrotherm STK EPS T, a na nich z mijankowym przesunięciem płytyAustrotherm EPS 100, Austrotherm EPS 037 DACH/PODŁOGA, Austrotherm EPS 038 DACH/PODŁOGA lub Austrotherm EPS DACH/PODŁOGA PREMIUM.

Rozwiązanie 2

W którym warstwa izolacji akustycznej Austrotherm STK EPS T ułożona jest na stropie, natomiast warstwa izolacji termicznej Austrotherm EPS 040 FASSADA, Austrotherm EPS 042 FASSADA, Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER, Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM zamontowana jest pod płytą stropową, zgodnie z opisaną już technologią ETICS.

Dodatkowe zalecenia wykonawcze

Izolacja brzegowa

Przy układaniu dodatkowej izolacji akustycznej z płyt Austrotherm STK EPS T należy pamiętać o konieczności wykonania izolacji brzegowej wzdłuż ścian. Izolacja ta będzie oddzielała warstwę izolacyjną poziomą wraz z podkładem (wylewką) i posadzką od ścian i innych elementów budynku np. ościeży, przewodów rurowych itp. Zadaniem izolacji brzegowej jest ochrona akustyczna pomieszczeń przed przenoszeniem bocznym dźwięków uderzeniowych.

Układanie folii

Na płytach styropianowych należy ułożyć folię polietylenową gr. 0,2 mm, na zakład 10 cm oraz z wywinięciem na pasy brzegowe. Warstwa ta, uniemożliwia powstawaniu tzw. mostków dźwiękowych, czyli sztywnych połączeń między wylewką i stropem lub ścianą. Powstają one często, gdy ciekły materiał jastrychowy dostanie się miedzy płyty izolacji akustycznej lub pasma skrajne.