8 czerwca odbyła się Gala Wręczenia Nagród Budowlana Marka Roku. Między laureatami plebiscytu, wyłonionych na podstawie badań ankietowych spośród wykonawców, nie zabrakło firmy Austrotherm. Przedsiębiorstwo zostało uhonorowane Budowlaną Marką Roku 2017 za sukcesy w kreowaniu silnej pozycji na rynku materiałów budowlanych.

Już po raz 13 ASM – Centrum Badań i Analiz rynku – ogłosiło wyniki badania ankietowego wykonawców, dzięki któremu mogliśmy poznać marki cechujące się najwyższą dostępną jakością, relacją ceny do jakości oraz wysoką częstością stosowania. Wśród kilkunastu nagrodzonych firm, to właśnie Austrotherm został uhonorowany ważnym wyróżnieniem - Srebrną Budowlaną Marką Roku w kategorii Materiały Termoizolacyjne.

Ranking Budowlana Marka Roku jest projektem badawczym o szerokim zasięgu i niezależnym charakterze, który jest oparty o autentyczne wskazania rynku. Kryteriom branym pod uwagę przypisuje się odpowiednie wagi i one zsumowane składają się na ostateczne wyniki rankingu. Badani wykonawcy spontanicznie udzielają odpowiedzi, nie przedstawia im się listy marek do wyboru. Dzięki temu wyniki są w pełni miarodajne i obiektywne.

Cieszy nas fakt, że fachowcy doceniają starania Austrothermu i cenią w codziennej pracy najwyższą jakość produktów, które firma dostarcza już od ponad 24 lat.