Podłoga i sufit

Stropy międzykondygnacyjne

Informacje ogólne

Płyty styropianowe Austrotherm EPS zastosowane w układach podłóg na stropach międzykondygnacyjnych pełnią funkcje:

  • izolacji termicznej,
  • izolacji akustycznej.

W stropach nad pomieszczeniami ogrzewanymi zasadniczą rolę pełni izolacja akustyczna, gdyż w większości, są to przegrody pomiędzy pomieszczeniami mieszkalnymi w których różnica temperatur nie jest większa niż 5°C.

Dla takich układów uzasadnionym rozwiązaniem jest wykonanie podłogi pływającej z płytami izolacji akustycznej Austrotherm STK EPS T.
W przypadku większych różnic temperatur pomiędzy pomieszczeniami lub przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego zalecany jest układ mieszany izolacji akustycznej Austrotherm STK EPS T z dodatkową izolacją Austrotherm EPS 037 DACH/PODŁOGA, Austrotherm EPS 038 DACH/PODŁOGA, Austrotherm EPS DACH/PODŁOGA PREMIUM, Austrotherm EPS 100. Austrotherm STK EPS T i Austrotherm EPS 037 DACH/PODŁOGA, Austrotherm EPS 038 DACH/PODŁOGA, Austrotherm EPS DACH/PODŁOGA PREMIUM jako układ mieszany

Styropian tłumiący kroki Austrotherm STK EPS T w układzie podłogi pływającej, pełni funkcje izolacji akustycznej, ale nie zawsze jest wystarczającą izolacją termiczną.
W przypadku konieczności większej izolacyjności stropu lub wykonania ogrzewania podłogowego, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich parametrów akustycznych i cieplnych stropu należy stosować połączenie dwóch materiałów izolacyjnych: płyt styropianowych Austrotherm EPS 100, Austrotherm EPS 037 DACH/PODŁOGA, Austrotherm EPS 038 DACH/PODŁOGA lub Austrotherm EPS DACH/PODŁOGA PREMIUM (dodatkowa izolacja termiczna) ułożonych na płytach Austrotherm STK EPS T.Podłoga pływająca z płytami Austrotherm STK EPS T oraz dodatkowa izolacja z płyt Austrotherm EPS 037 DACH/PODŁOGA, Austrotherm EPS 038 DACH/PODŁOGA lub Austrotherm EPS DACH/PODŁOGA PREMIUM na stropie międzypiętrowym:

Etapy wykonywania podłogi pływającej z płytami Austrotherm STK EPS T

Przygotowanie podłoża

Przed rozpoczęciem prac izolacyjnych należy otynkować ściany, a następnie dokładnie oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń powierzchnię konstrukcji stropu. Wystające nierówności betonu, pręty zbrojeniowe, placki zaprawy muszą być usunięte z podłoża. Ze względu na to, iż warstwa i izolacyjna powinna całą powierzchnią przylegać do stropu większe nierówności lub ubytki należy wyrównać zaprawą cementową lub podsypką piaskową.

Izolacja brzegowa


Wzdłuż ścian (w pionie) należy wykonać izolację brzegową, która będzie oddzielała warstwę izolacyjną poziomą wraz z podkładem (wylewką) i posadzką od ścian i innych elementów budynku np. ościeży, przewodów rurowych itp. Zadaniem izolacji brzegowej jest ochrona akustyczna pomieszczeń przed przenoszeniem bocznym dźwięków uderzeniowych.

Układanie płyt izolacyjnych Austrotherm STK EPS T


Elastyczne płyty styropianowe należy układać na stropie tak, aby ściśle przylegały do siebie, natomiast złącza płyt powinny być mijankowo przesunięte.

Układanie dodatkowej izolacji Austrotherm EPS 100, Austrotherm EPS 037 DACH/PODŁOGA, Austrotherm EPS 038 DACH/PODŁOGA lub Austrotherm EPS DACH/PODŁOGA PREMIUM


W celu uzyskania lepszej izolacji cieplnej stosuje się połączenie płyt Austrotherm STK EPS T oraz płyt Austrotherm EPS 037 DACH/PODŁOGA, Austrotherm EPS 038 DACH/PODŁOGA lub Austrotherm EPS DACH/PODŁOGA PREMIUM. Względy techniczne doskonalszego tłumienia dźwięków uderzeniowych wymagają układania płyt izolacji akustycznej Austrotherm STK EPS T bezpośrednio na stropie, a w następnej kolejności płyty izolacji termicznej.

Układanie folii


Na płytach styropianowych należy ułożyć folię polietylenową gr. 0,2 mm, na zakład 10 cm oraz z wywinięciem na pasy brzegowe. Warstwa ta, uniemożliwia powstawaniu tzw. mostków dźwiękowych, czyli sztywnych połączeń między wylewką i stropem lub ścianą. Powstają one często, gdy ciekły materiał podkładu dostanie się między płyty izolacji akustycznej lub pasma skrajne.

Wykonanie podkładu


Zalecane jest wykonanie podkładów podłogowych cementowych lub anhydrytowych, których grubość powinna wynosić 40 mm. Podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji stropów i w progach. W pomieszczeniach o powierzchni przekraczającej 30 m2 lub o znacznej długości wylewka powinna być podzielona na mniejsze pola (o boku nie przekraczającym 6 m) w celu zabezpieczenia przed rysami skurczowymi.