Piwnica

Podłogi na gruncie

Podłoga to poziomy element budowli przeznaczony do komunikacji pieszej, kołowej oraz ustawiania i magazynowania przedmiotów. Ma ona za zadanie wykończenie poziomych przegród w budynku. Składa się z kilku warstw nadających jej wymagane właściwości techniczne, użytkowe i estetyczne:

 • warstwy wierzchniej podłogi (posadzka);
 • warstwy przejmującej obciążenia działające na posadzkę podkład;
 • warstwy izolacyjnej izolacja termiczna, akustycz¬na, przeciwwilgociowa lub paroszczelna;
 • warstwy nośnej podłogi podłoża;
 • warstwy stabilizującej podsypki.

Izolacja podłóg na gruncie – EPS

Najczęściej wykonywanym układem warstw w przypadku podłóg na gruncie jest schemat, w którym termoizolacja w postaci płyt Austrotherm EPS 038 DACH/PODŁOGA, Austrotherm EPS 037 DACH/PODŁOGA, Austrotherm EPS DACH/PODŁOGA PREMIUM, Austrotherm EPS 100 i Austrotherm EPS 035 PARKING jest położona na podłożu. Podłogi tego typu mają podłoże wykonane z chudego betonu, który przekazuje obciążenia wywierane na podłogę na warstwę stabilizującą np. zagęszczony grunt, gruz, żwir lub piasek.

Płyty styropianowe Austrotherm EPS 038 DACH/PODŁOGA, Austrotherm EPS 037 DACH/PODŁOGA, , Austrotherm EPS 100, Austrotherm EPS DACH/PODŁOGA PREMIUM, Austrotherm EPS 035 PARKING są doskonałym materiałem termoizolacyjnym. Jednak przy zastosowaniach, w których mogą wystąpić ekstremalne warunki pracy, muszą być one chronione przed działaniem wilgoci i związków chemicznych zawartych w glebie. Dlatego konieczne jest zastosowanie pod nimi, czyli bezpośrednio na podłożu, warstwy izolacji przeciwwodnej, której rodzaj uzależniony jest od agresywności wód gruntowych.
Na prawidłowo wykonanej hydroizolacji luźno układa się płyty Austrotherm EPS 038 DACH/PODŁOGA, Austrotherm EPS 037 DACH/PODŁOGA, Austrotherm EPS 100, Austrotherm EPS DACH/PODŁOGA PREMIUM, Austrotherm EPS 035 PARKING w sposób zapewniający mijankowe położenie spoin między płytami. Na styropianie rozkłada się arkusz folii, który oprócz funkcji rozdzielającej i zabezpieczającej kolejne warstwy, pełni także funkcję poślizgową dla podkładu. Przy podłogach tego typu stosuje się podkłady wylewane (monolityczne) np. jastrychy betonowe, cementowe, gipsowe, estrich gipsowe itp.
Podkład jest tą częścią podłogi, która bezpośrednio przejmuje obciążenia działające na posadzkę. Posadzka to zewnętrzne wykończenie podłogi i w zależności od funkcji jaką będzie pełnić dane pomieszczenie i estetycznych upodobań inwestora może być wykonana z różnego rodzaju materiałów np. płytek ceramicznych, paneli podłogowych, parkietu lub wielu innych rozwiązań polecanych przez producentów posadzek.
Z uwagi na poprawę izolacyjności akustycznej układu podłogi od dźwięków uderzeniowych, dopuszcza się tzw. układ mieszany, polegający na zastosowaniu (oprócz płyt do izolacji termicznej Austrotherm EPS 038 DACH/PODŁOGA, Austrotherm EPS 037 DACH/PODŁOGA, Austrotherm EPS 100, Austrotherm EPS DACH/PODŁOGA PREMIUM, Austrotherm EPS 035 PARKING) dodatkowo płyt do izolacji akustycznej Austrotherm STK EPS T.

Izolacja podłóg na gruncie – XPS TOP

Płyty termoizolacyjne układamy bezpośrednio na warstwie stabilizującej. Z uwagi na bezpośredni kontakt termoizolacji z gruntem, płyty te muszą charakteryzować się jednak odpowiednimi właściwościami, ponieważ przez cały czas poddawane są działaniu wilgoci oraz parciu gruntu i wód gruntowych. Najczęściej stosowanym w tym celu materiałem są płyty z polistyrenu ekstrudowanego Austrotherm XPS TOP 30 lub Austrotherm XPS TOP 50. Dzięki jednorodnej i zamkniętokomórkowej strukturze płyty te, przez cały czas eksploatacji, zachowują doskonałe właściwości termoizolacyjne i mechaniczne.
Ich zaletami są:

 • niewrażliwość na działanie wilgoci;
 • właściwe i niezmienne parametry termoizolacyjne;
 • wysoka wytrzymałość na ściskanie;
 • stabilność wymiarowa;
 • niewrażliwość na powtarzające się cykle zamrażania i odmrażania;
 • odporność na kwasy humusowe i korozję biologiczną.

Z takim układem warstw można spotkać się najczęściej przy wykonywaniu podłóg w obiektach przemysłowych, hangarach, magazynach, lodowiskach, chłodniach i wszędzie tam gdzie podłoga będzie poddawana dużym obciążeniom.
Przy podłodze tego typu mamy do czynienia z odwróconym układem warstw, dlatego pełny schemat tej przegrody przedstawia się on następująco:

Zaakceptuj pliki cookie, aby móc oglądać nasze filmy

Korzyścią płynącą ze stosowania termoizolacji w postaci płyt Austrotherm XPS TOP 30 lub Austrotherm XPS TOP 50 bezpośrednio na warstwie stabilizującej np. z zagęszczonego gruntu, gruzu, żwiru lub piasku, jest:

 • pocienienie przegrody o niewymaganą w tym przypadku warstwę podłoża;
 • przeniesienie warstwy hydroizolacji nad termoizolację, co jest korzystne z punktu widzenia fizyki budowli;
 • oszczędność materiałów;
 • szybkość i łatwość wykonania izolacji;
 • możliwość prowadzenia prac w każdych warunkach atmosferycznych.

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego Austrotherm XPS TOP 30 lub (w zależności od przewidywanych obciążeń) Austrotherm XPS TOP 50 układa się z zachowaniem mijankowego układu spoin, bezpośrednio na warstwie stabilizującej np. z zagęszczonego gruntu, gruzu, żwiru lub piasku. Następną warstwą jest hydroizolacja, której rodzaj uzależniony jest od agresywności wód gruntowych. W przypadku zastosowania podkładu z betonu wodoszczelnego można zrezygnować z izolacji przeciwwilgociowej, układając pomiędzy płytami termoizolacyjnymi a podkładem folię PE jako warstwę poślizgową. Na prawidłowo wykonanym podkładzie, zgodnie z warunkami, jakie zostały określone dla danego pomieszczenia lub upodobaniami inwestora, wykonuje się posadzkę.