Dach skośny

Dach z poddaszem nieużytkowym, pełniącym rolę strychu, przypomina w układzie warstw dwudzielny stropodach wentylowany. Wentylacja wyprowadzona jest przez otwory w ścianach szczytowych i pod kalenicą. Ruch powietrza powstaje wskutek oddziaływania wiatru (parcie i ssanie) oraz różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz budynku. Wentylacja nie powinna nadmiernie oziębiać poddasza. Prędkość przepływu powietrza powinna być niewielka i wynosić około 0,2 m/s.

Dach z poddaszem użytkowym, pełniącym rolę np. pomieszczeń mieszkalnych lub biurowych, wymusza staranne zaprojektowanie i rozmieszczenie warstw w konstrukcji dachu skośnego.
Sposób użytkowania poddasza decyduje o układzie warstw w przegrodzie dachu stromego jednak standardowo, układ ten przedstawia się następująco:

  • pokrycie dachu,
  • folia wstępnego krycia,
  • szczelina powietrzna,
  • izolacja termiczna,
  • paroizolacja,
  • podsufitka.

Termoizolacja ułożona na krokwiach

Rozmieszczenie termoizolacji na krokwiach powinno być brane pod uwagę już na etapie projektowania więźby dachowej. Ocieplenie nakrokwiowe umożliwia wyeksponowanie więźby dachowej we wnętrzu, a co najważniejsze, pozwala na wytworzenie ciągłej, pozbawionej mostków termicznych izolacji cieplnej. Termoizolacja w takim układzie warstw narażona jest na zwiększone obciążenia, dlatego powinna charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością na ściskanie.

Detale