Austrotherm sponsorem konkursu wiedzy o budownictwie pasywnym i energooszczędnym

Zwycięstwem uczniów Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego z Cieszyna zakończył się II Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Budownictwie Pasywnym i Energooszczędnym.
 
W dniu 24 marca 2017 roku odbył się II Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Budownictwie Pasywnym i Energooszczędnym skierowany do uczniów szkół budowlanych województwa śląskiego, które prowadzą kształcenie w zawodzie - technik budownictwa. Firma Austrotherm objęła o wydarzenie swoim patronatem.

Do rywalizacji zgłosiło się siedem szkół z województwa śląskiego:

  • Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego z Cieszyna;
  • Zespół Szkół Budowlano –Drzewnych im. Armii Krajowej z Żywca;
  • Zespół Szkół Budowlano- Informatycznych im. Mikołaja Kopernika z Żor;
  • Państwowe Szkoły Budownictwa-Zespół Szkół z Bytomia;
  • Zespół Szkół Budowlanych im. gen. St. Maczka w Bielsku-Białej;
  • Technikum nr 2 Architektoniczno – Budowlane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Sosnowca;
  • Zespół Szkół Technicznych z Wodzisławia Śląskiego.

Każda placówka mogła zgłosić do konkursu jedną dwuosobową drużynę, która musiała wykazać się znajomością wiedzy teoretycznej z zakresu budownictwa pasywnego i energooszczędnego. Rywalizacja odbywała się w dwóch etapach. Pierwszy obejmował test składający się z 40 pytań. Etap ten rozwiązywany był przez każdego uczestnika indywidualnie. Druga część konkursu (drużynowa), polegała na rozwiązaniu 3 zadań związanych z fizyką budowli. Część ta obejmowała: wyliczenie współczynnika U dla ściany oraz stropodachu a także narysowanie wykresu rozkładu temperatur w przegrodzie. Średnia ilość punktów z części testowej oraz suma punktów zdobytych w drugiej części konkursu decydowała o zajętych miejscach i wyłoniła najlepszą szkołę budowlaną w województwie śląskim.

Na zakończenie konkursu wręczone zostały dyplomy dla uczniów wraz z upominkami, puchary dla szkół oraz podziękowania dla opiekunów drużyn. Gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom.

Austrotherm od lat wspiera przyszłych wykonawców, jeszcze przed rozpoczęciem przez nich profesjonalnej kariery zawodowej, poprzez pracę z konkretnymi produktami i rozwiązaniami. Kształtuje polskie budownictwo, w tym edukuje i wyznacza proekologiczne kierunki rozwoju budownictwa.