Wiedza

Porady dociepleniowe #5

Jak zwymiarować sztukaterię okienną?

Z wieloletniego doświadczenia wynika, że bardzo duży problem w określeniu zapotrzebowania na sztukaterie elewacyjną sprawiają listwy okienne. Poniżej kilka wskazówek, które pomogą w wyliczeniach minimalnych długości odcinków profili wokółokiennych i podparapetowych.

W przykładzie obliczeń wykorzystano profil wokółokienny W001P o grubości x=40mm i wysokości y=125mm, występujący w odcinkach 1300mm, 1500mm i 1750mm oraz profil podparapetowy P001P o grubości x=75mm i wysokości y=125, występujący w odcinkach 1300mm, 1500mm, 1750mm, 2000mm i 2450mm.

Obliczenia

Wymiary okna: A – szerokość, B- wysokość
A=1000mm, B=1500mm

Wyliczenie minimalnego odcinka poziomej/górnej listwy W001P 
A+YW001P +YW001P =1000+125+125=1250 [mm] / x 1sztuka (odcinek katalogowy 1300)

Wyliczenie minimalnego odcinka pionowej/bocznej listwy W001P
B+ YW001P =1500+125=1750 [mm] / x 2sztuki (odcinek katalogowy 1750)

Wyliczenia minimalnego odcinka listwy podparapetowej P001P
A+YW001P +YW001P +XP001P +XP001P =1000+125+125+75+75=1400 [mm] / x 1szt (odcinek katalogowy 1500) 

Zapotrzebowanie profili na przykładowe okno: 
W001P – 1szt x 1300 i 2szt x 1750 
P001P – 1szt x 1500

Teraz wystarczy pamiętać o zastosowaniu masy i kleju Austrotherm, zalecanych do wykonania łączeń. Szacunkowe zużycie wynosi 1kg masy na 20 łączeń i 1 tuba kleju na 20 łączeń. 

Z chęcią odpowiemy na twoje pytanie techniczny@austrotherm.pl

Album z realizacjami Austrotherm FPP