Metryka

Za zawartość strony odpowiedzialni są:
Austrotherm Sp. z o.o.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
NIP 549-00-17-966
REGON 070422896
Nr rejestru KRS 0000039728
Kapitał zakładowy 3802500 zł
Tel.: +48 (33) 844 70 46 lub 57
Fax: +48 (33) 844 70 45

Redakcja:
Marta Socała
m.socala@austrotherm.pl

Łukasz Oborzelski
l.oborzelski@austrotherm.pl