Austrotherm DPS (dach płaski ze spadkiem)

System przeznaczony do profilowania spadków potrzebnych do odprowadzenia wód opadowych ze stropodachu.

Austrotherm DPS to system przeznaczony do profilowania spadków, potrzebnych do odprowadzenia wód opadowych ze stropodachu. Zaletą tego rozwiązania jest to, że pochylenie połaci dachowej kształtowane jest poprzez warstwę termoizolacyjną. Nasz system zastępuje tym samym kosztowną i pracochłonną w realizacji betonową warstwę spadkową, która dodatkowo obciąża konstrukcję.

Elementy systemu z montażem

System Austrotherm DPS składa się z płyt: bazowych oraz spadkowych.

Płyty bazowe to standardowe płyty o wymiarach 1000 x 500 mm i odpowiedniej grubości, w zależności od wielkości nachylenia oraz optymalnej, wymaganej izolacyjności termicznej stropodachu.

Płyty spadkowe to płyty o wymiarach 1000 x 1000 mm z wyciętym uskokiem w środku płyty, którego wielkość zależy od nachylenia połaci dachowej. Montaż systemu rozpoczyna się zazwyczaj od układania wzdłuż linii kalenicowej płyt bazowych o największej grubości, dłuższym bokiem do muru. Następnie układane są kolejne warstwy płyt od największej do najmniejszej grubości. Ostatnią warstwę przycina się odpowiednio do linii odwodnienia (np. koryta zbiorczego).

Po ułożeniu warstwy bazowej, o przekroju schodkowym, przystępuje się do układania płyt spadkowych, zaczynając od najwyższego do najniższego punktu. Aby uniknąć mostków cieplnych, zaleca się przesunięcie warstw tak, aby krawędzie nie pokrywały się.

Montaż systemu rozpoczyna się zazwyczaj od układania wzdłuż linii kalenicowej płyt bazowych o największej grubości, dłuższym bokiem do muru. Następnie układane są kolejne warstwy płyt od największej do najmniejszej grubości. Ostatnią warstwę przycina się odpowiednio do linii odwodnienia (np. koryta zbiorczego). Po ułożeniu warstwy bazowej, o przekroju schodkowym, przystępuje się do układania płyt spadkowych, zaczynając od najwyższego do najniższego punktu. Aby uniknąć mostków cieplnych, zaleca się przesunięcie warstw tak, aby krawędzie nie pokrywały się.

Zalety systemu Austrotherm DPS

  niewielkie obciążenie stropu w wyniku wyeliminowania betonowej warstwy spadkowej,

łatwy i krótki czas montażu

doskonała termoizolacja

bazą systemu są standardowe płyty styropianowe

profilowany spadek

Przekrój przez warstwy