Obiekty referencyjne

Outlet Parndorf, Austria

1 / 1
Architekt: Arch. D.I. Kroh & Partner
Ziviltechniker GmbH
Inwestor: McArthurGlen
Management GmbH
Wykonawca: Terec-Bau GmbH 2012
Czas realizacji: kwiecien - czerwiec 2011