Dane z raportów ONZ za 2020 rok wskazują, że budynki odpowiadają za prawie 40% światowych emisji dwutlenku węgla (2020 Global Status Report for Buildings and Construction: Towards a Zero emision, Efficient and Resilient Buildings and Construction Sector). Niecałe 30 % to tzw. operacyjny ślad węglowy czyli taki, który powstaje w trakcie eksploatacji budynków, pozostałe 10 % dotyczy zużycia energii niezbędnej do pozyskania surowców, produkcji materiałów budowlanych, ich zabudowy i późniejszej rozbiórki, czyli wbudowanego śladu węglowego.

Zgodnie z planem w 2050 roku budynki powinny charakteryzować się zerowym śladem węglowym. Neutralne pod kątem emisji powstających w procesie budowlanym powinny być zarówno budynki nowe, jak i te poddawane modernizacji.

W Polsce powiększa się grono zainteresowanych rozwiązaniami i technologiami, które są ekologiczne i które są osadzone w idei zrównoważonego budownictwa. Coraz więcej właścicieli budynków, widząc rosnące koszty zapewnienia komfortu użytkowania budynków, zastanawia się co można zrobić, by poprawić ich efektywność energetyczną. Odkładane decyzje, dziś podejmowane są pod presją czasu. Często też okazuje się, że brakuje wystarczających środków finansowych, by zrobić to kompleksowo i dobrze.

Działania mające poprawić efektywność energetyczną budynków wspierane są przez różnego rodzaju programy, dofinansowujące tego typu przedsięwzięcia. Jednym z nich jest program „Czyste Powietrze”. Od początku 2023 roku obowiązują nowe, zmodyfikowane warunki funkcjonowania tego programu. Warto przypomnieć, że jest on skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Środki finansowe umożliwiają dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Należy zwrócić uwagę, że istotne w kompleksowej termomodernizacji jest kolejność podejmowanych działań, tzn. najpierw należy budynek docieplić, a dopiero później dobrać właściwy sposób i moc źródła ciepła. Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny pod warunkiem zrealizowania wybranego wariantu z audytu energetycznego w ramach przedsięwzięcia. Szczegółowe założenia tego programu oraz wskazówki na temat tego jak wypełnić wniosek, można znaleźć można na stronie czystepowietrze.gov.pl/ 

W programach tego typu promowane są materiały o najlepszych parametrach, pozwalające szybko uzyskać postawione cele. Takimi materiałami są szare płyty styropianowe o bardzo dobrych wartościach współczynnika przewodzenia ciepła na poziomie 0,031 – 0,033 W/mK. Tak dobre parametry izolacyjności termicznej tych płyt przekładają się na zapewnienie bardzo dobrych parametrów izolacyjności termicznej przegród tj. ścian, podłóg, dachów i stropów, przy stosunkowo niewielkiej grubości. Zastosowanie szarych płyt styropianowych to szybki zwrot nakładów poniesionych na ocieplenie budynku, w związku ze znacznym zmniejszeniem zapotrzebowania na energię do zapewnienia komfortu użytkowania pomieszczeń wewnątrz tego budynku tj. ogrzewania zimą, jak również chłodzenia latem. Pamiętać należy jednak również o tym, że przy wyborze styropianu równie istotnymi parametrami oprócz współczynnika przewodzenia ciepła [W/mK], są jego parametry mechaniczne. Na nie również należy zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji zakupowych, decydując się na konkretny produkt, ponieważ parametry te przekładają się na trwałość wykonanego systemu ocieplenia.