Sytuacja geopolityczna wpływająca na ceny energii ale i to co obserwujemy od jakiegoś czasu, dotyczące jakości powietrza w naszym otoczeniu, skłania do refleksji co z tym zrobić? Oba te zagadnienia prowadzą do wniosku, że właściwym kierunkiem jest ocieplenie budynku, zmniejszając jego zapotrzebowanie na drogą energię i ilość związanych z jej produkcją zanieczyszczeń. Po ostatnim sezonie grzewczym widać jak mocno doświadczeni zostali Polacy pod kątem cen energii związanej z ogrzaniem swoich budynków i mieszkań. Wielu dziś zastanawia się jak ocieplić przed następną zimą swoje budynki, gdy w ich budżecie nie ma wystarczającej ilości środków na przeprowadzenie takiego docieplenia. Widać to po zapytaniach kierowanych do działu doradztwa technicznego Firmy Austrotherm. Coraz częściej pojawiają się pytania, czy można ocieplić tylko część ścian, albo co w pierwszej kolejności powinno być ocieplone, bo budżet nie pozwala zrealizować kompleksowej termomodernizacji.

Pomagamy swoim klientom rozwiązać ten problem, nie tylko dostarczając im bardzo dobrej jakości styropian, ale również zwracając uwagę na możliwe programy wsparcia ich budżetu przy realizacji termomodernizacji. Wsparciem w tym zakresie może być program „Czyste Powietrze”.

Czym jest program "Czyste powietrze"?

Program Czyste Powietrze to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Poprawę taką można uzyskać w największym stopniu, poprzez wykonanie ocieplenia budynku, przy użyciu dobrej jakości styropianu.

W styczniu tego roku ruszyła kolejna odsłona tego programu. W tym roku przewidziano m.in. podwyższenie progów dochodowych i zwiększenie wysokości dotacji, zwłaszcza na kompleksową termomodernizację domów. Przewidziany budżet na realizację programu do 2030 roku to 103 miliardy zł.

Do kogo jest adresowany program "Czyste powietrze"?

Program skierowany jest dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, których dochód roczny pozwala na zakwalifikowanie się na odpowiedni poziom dofinansowania:

  • podstawowy poziom dofinansowania: roczny dochód poniżej 135 tyś. zł 
  • podwyższony poziom dofinansowania: miesięczny dochód do 1894 zł/osobę w gospodarstwie wielorodzinnym lub do 2651 złotych w gospodarstwie jednoosobowym
  • najwyższy poziom dofinansowania: miesięczny dochód do 1090 zł/osobę w gospodarstwie wielorodzinnym lub do 1526 złotych w gospodarstwie jednoosobowym

Szczegółowe informacje znaleźć można pod wskazanym linkiem: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/  

Jakie dofinansowanie można uzyskać w ramach programu "Czyste Powietrze"?

Program przewiduje dofinansowanie na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła:

  • do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania. Szczegółowe informacje można uzyskać pod wskazanym linkiem: 

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#czesc-1 

  • do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania. Szczegółowe informacje można uzyskać pod wskazanym linkiem:

 https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#czesc-2 

  • do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Szczegółowe informacje można uzyskać pod wskazanym linkiem:

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#czesc-3 

Dodatkowo dofinansowanie audytu energetycznego do 100% (maksymalnie 1,2 tys. zł) pod warunkiem zrealizowania wybranego wariantu z audytu energetycznego w ramach przedsięwzięcia.

Na co można uzyskać dofinansowanie w ramach Programu?

Program przewiduje dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków tj. docieplenie przegród budynku oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Do dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze kwalifikowane są koszty: urządzeń, materiałów i usług, umieszczone odpowiednio w załącznikach do Programu zamieszczone na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#maksymalne-dotacje 

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie z Programu? 

Wniosek o dofinansowanie można złożyć w wersji elektronicznej, w urzędzie lub też w banku. Nie jest to jakimś skomplikowanym przedsięwzięciem. Nie wypełnimy go za Ciebie ale pod wskazanym linkiem znajdziesz wszystkie niezbędne informacje, jak krok po kroku sobie z tym poradzić:
https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#latwy-wniosek 

Należy pamiętać, że dofinansowanie do ocieplenia domu pozwala zaoszczędzić zarówno pieniądze, jak i zadbać o środowisko. Podejmując więc decyzję o tym jakim materiałem izolacyjnym zostanie docieplony Twój budynek, warto postawić na najwyższej jakości rozwiązania, takie jak styropiany znajdujące się w ofercie Firmy Austrotherm. Informacje gdzie i jaki rodzaj styropianu użyć znajdziesz w naszej zakładce ZASOSOWANIA lub kontaktując się z naszym działem doradztwa technicznego.