Dach płaski

Dach płaski ze spadkiem

System przeznaczony do profilowania spadków potrzebnych do odprowadzenia wód opadowych ze stropodachu.

Elementy systemu z montażem

System Austrotherm DPS składa się z dwóch rodzajów płyt: bazowych oraz spadkowych. Płyty bazowe to zazwyczaj standardowe płyty typu Austrotherm EPS 037 DACH/PODŁOGA o wymiarach 1000 x 500 mm i odpowiedniej grubości w zależności od wielkości nachylenia oraz optymalnej, wymaganej izolacyjności termicznej tej przegrody. Płyty spadkowe to płyty o wymiarach 1000 x 1000 mm z wyciętym uskokiem w środku płyty, którego wielkość zależy od nachylenia połaci dachowej.

Montaż systemu rozpoczyna się zazwyczaj od układania wzdłuż linii kalenicowej płyt bazowych o największej grubości, dłuższym bokiem do muru. Następnie układane są kolejne warstwy płyt od największej do najmniejszej grubości. Ostatnią warstwę przycina się odpowiednio do linii odwodnienia (np. koryta zbiorczego). Po ułożeniu warstwy bazowej, o przekroju schodkowym, przystępuje się do układania płyt spadkowych, zaczynając od najwyższego do najniższego punktu. Aby uniknąć mostków cieplnych, zaleca się przesunięcie warstw tak, aby krawędzie nie pokrywały się.

Cechy systemu

 brak mostków termicznych

  niewielkie obciążenie warstw dachowych w wyniku wyeliminowania szlichty spadkowej

system ochrony przed wodą

łatwy i krótki czas montażu

doskonała termoizolacja

bazą systemu są standardowe płyty styropianowe

profilowany spadek

Przekrój przez warstwy

  • pokrycie dachowe - papa termozgrzewalna (podkładowa i wierzchniego krycia) lub membrana PVC lub EPDM; dach balastowy z warstwą dociążającą (żwir lub płyty tarasowe),
  • płyty spadkowe
    • Austrotherm EPS 037 DACH/PODŁOGA,
    • płyty bazowe Austrotherm EPS 037 DACH/PODŁOGA,
  • paroizolacja (zależnie od warunków pracy systemu DPS),
  • konstrukcja nośna stropu