Fabryka Austrotherm zajmująca się produkcją najwyższej jakości styropianu i polistyrenu ekstrudowanego, zdobyła III miejsce w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, w kategorii firm zatrudniających od 50 do 250 pracowników, w województwie małopolskim. Dbałość o higienę i bezpieczeństwo pracy to jeden z fundamentalnych elementów polityki pracowniczej spółki Austrotherm.

Owidiusz powiedział Mecum Tutissimus Ibis. I te właśnie słowa – „ze mną będziesz najbezpieczniejszy” - doskonale odzwierciedlają idee ogólnopolskiego konkursu i kondycję oświęcimskiego producenta. Firma troszczy się o to aby pracownicy mogli wykonywać swoje zadania bezpiecznie i bez szkody dla zdrowia.

Ważną częścią programu poprawy bezpieczeństwa w Austrothermie jest nie tylko wprowadzanie i przestrzeganie odpowiednich norm i procedur, obowiązujących w procesie produkcji, lecz także tworzenie swoistej kultury bezpieczeństwa i budowanie w pracownikach poczucia osobistej odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i współpracowników.

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” jest Państwowa Inspekcja Pracy, jego celem, promocja pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający najwyższy poziom ochrony zdrowia pracowników i dbają o wysokie standardy bezpieczeństwa, a co ważne wzorowo przestrzegają przepisów dotyczących legalności zatrudnienia oraz prawa pracy.

Uczestniczą w nim pracodawcy, którzy uzyskali pozytywną ocenę stanu warunków pracy w swoich firmach. Z uwagi na zróżnicowanie zakładów pod względem wielkości zatrudnienia, charakteru produkcji i skali problemów związanych z ochroną pracy, pracodawcy są oceniani w trzech kategoriach – w zależności od liczby zatrudnionych pracowników – do 50, od 51 do 250 i powyżej 250 zatrudnionych.